ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

 • Home
 • Plugins
 • ປັກອິນ WPBakery Page Builder for WordPress

ປັກອິນ WPBakery Page Builder for WordPress

ເຄື່ອງມືຊ່ອຍໃນການເຮັດເວັບໄຊໂດຍ WordPress ປັກອິນ Visual Composer

ມີຫລາກຫລາຍແຕ່ສ່ວນຫລາຍ ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກງ່າຍຂຶ້ນສະດວກຂຶ້ນວ່ອງໄວຫລາຍຫລາຍຂຶ້ນປອດໄພຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ນາທີນີ້ເຄື່ອງມື Visual Composer ມາເປັນເຄື່ອງມືໂຕສໍາຄັນຂອງ Web Developer ທັງຫຼາຍໄປແລ້ວ

Visual Composer ຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງ WordPress ເປັນເລື່ອງມ່ວນ

ເວລາທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກກັບ WordPress ລາຍຊື່ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເພື່ອການເຮັດວຽກມັກຈະຖືກຖາມອອກມາກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ເລືອກໃຊ້ຢ່າງເຫມາະສົມກັບວຽກແຕ່ລະຮູບແບບ ແຕ່ເລື່ອງຂອງການສ້າງວຽກໃຫ້ໄວສ້າງວຽກໃຫ້ງາມໄວໆ ສ່ວນຫລາຍເຮົາມັກຈະຄິດຫາເລື່ອງຂອງການອອກແບບຫນ້າຕາຂອງ theme ເພື່ອໃຫ້ wp ຂອງເຮົາງາມໂດດເດັ່ນຫນ້າໃຊ້ວຽກທັງ slider, Carousel, Accordion, Progress Bar, Post grid, Chart ແລະ ອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ plugin ທີ່ແຕກຕ່າງ, ຕັ້ງແຕ່ມີ plugin ທີ່ຊື່ວ່າ visual composer page builder for wordpress ເກີດຂຶ້ນມາທຸກຢ່າງກະງ່າຍຂຶ້ນ ຄືກັບຖືກລອບລວມເອົາໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ຢູ່ບ່ອນດຽວເຊິງມັນກະເປັນ plugin ທີ່ມີສ່ວນເສີມຕ່າງໆຢ່າງຫລາກຫລາຍ

WPBakery Page Builder

 • Drag and Drop Page Builder ມາເປັນຄໍາຈໍາກັດຄວາມ Plugin ຫລາກຫລາຍຄວາມສາມາດໂຕນີ້, ເພາະ Plugin ໂຕນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງແມ່ນຫຍັງກະໄດ້ ຕາມທີ່ເວົ້າມາແລ້ວດ້ານເທິງ ຫລື ຫລາຍກວ່ານັ້ນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກ່າວອອກມາດ້ວຍວິທີທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ລາກວາງ ຫລື ເຮົາຈະໃຊ້ Short Code ຂອງທາງ plugin ມາເປັນໂຕກາງໃນການສ້າງ page ກະງ່າຍຄືກັບຈັບວາງ
 • ຄວາມສາມາດຫລັກໆຂອງ plugin ໂຕນີ້ກະຄື Design ຫນ້າເວັບງ່າຍໆໂດຍການລາກວາງຮອງຮັບການເຮັດວຽກແບບ Responsive ມີການເຮັດວຽກກັບ Custom Posts ສາມາດໃຊ້ວຽກໄດ້ກັບທຸກ Theme ຮອງຮັບການເຮັດວຽກແບບ Multisite  ແລະ ຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ WooCommerce ໄດ້ອີກ
 • ໂດຍຄວາມງ່າຍໃນລະດັບທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນ program ເປັນກະສາມາດໃຊ້ວຽກໄດ້ເລີຍເຮັດໃຫ້ plugin ໂຕນີ້ຖືກຊື້ໄປໃຊ້ວຽກເປັນຈໍານວນຫລາຍ ແລະ ແພ່ລາມຢ່າງໄວ
 • Front end ຄືເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງ ແລະ ປັບແຕ່ງຮູບແບບຫນ້າຕາຂອງ Theme ໄດ້ໂດຍກົງຈາກທາງຫນ້າເພດໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນ Dashboard ແຕ່ຢ່າງໃດ
 • Content elements ເປັນສ່ວນຂອງເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງຮູບແບບຂອງເນື້ອຫາພາຍໃນຫນ້າຕ່າງໆໄດ້ຫລາກຫລາຍຮູບແບບທັງແບບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເພີ່ມປຸ່ມ Facebook like ປຸ່ມ Twitter ການໃສ່ເມນູ ຫລື ປຸ່ມ icon ແບບ google maps ຫລື ຫຼິ້ນວິດີໂອ ເລືອກໂຄງສ້າງຂອງ Post ອອກມາເປັນ Grid ໄດ້ຫລາກຫລາຍ ຫລື ຈະໃສ່ Code JS ເຂົ້າໄປກົງໆເລີຍກະຍັງໄດ້
 • Skin Builder ນີ້ຄືເຄື່ອງມືສໍາຫລັບປ່ຽນຊຸດສີ ຈະພົບວ່າການປ່ຽນສີຂອງ Theme ນັ້ນງ່າຍຢ່າງທີ່ສຸດຈະສ້າງຊຸດສີກະໄດ້ແລ້ວນອກຈາກຊຸດສີ ເຮົາຍັງສາມາດສ້າງຊ່ອງ grid ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ອີກດ້ວຍ
 • Responsive Layout ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນອີກຕໍ່ໄປ ວ່າວຽກຂອງເຮົາເຮັດອອກມາ ຊິບໍ່ຮອງຮັບຮູບແບບຂອງ Responsive ຫລືບໍ່ ເພາະແນ່ນອນຜະລິດ Control size ຂອງແຕ່ລະ layout ງ່າຍໆ
 • Extend Visual Composer ເຂົ້າເຖິງ code ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍ API ແບບທີ່ງ່າຍກັບການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອໃຫ້ລະບົບ Backend ຂອງເຮົາມີຄວາມສາມາດຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການສຶກສາເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ Inner API
 • Visual Composer ຍັງປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນພັດທະນາ Plugin Visual Composer ຂອງເຂົາຮ່ວມກັນ ໃນຮູບແບບຂອງ Add on ອີກ ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມໄດ້ທີ່ Add On
 • Plugin ຄຸນນະພາບໂຕນີ້ສະແດງລາຄາຂອງມັນຢູ່ປະມານ 45 USD ເທົ່ານັ້ນເອີ້ນໄດ້ວ່າ “ໂຄດຄຸ້ມ” ກັນໄປເລີຍ ແຕ່ເຖິງຈະເປັນ Plugin ໂຕ TOP ແຕ່ການເຮັດວຽກໃນລັກສະນະນີ້ ແຕ່ກະບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຄ່າຍນີ້ ຄ່າຍດຽວທີ່ຜະລິດ ຍັງມີໂຕອື່ນໆ ທີ່ຫນ້າສົນໃຈອີກຫຼາຍໂຕ

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://wpbakery.com/

Comments are closed