ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • Website
  • WordPress 4.9.6 ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້

WordPress 4.9.6 ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້

WordPress 4.9.6 ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ທ່ານອັບເດດເວັບໄຊຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ມີໂຫຍດຈາກຟັງຊັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້

ຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ

ກົດຫມາຍປົກປັກຮັກສາຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (GDPR) ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 25 ເດືອນພຶດສະພາ. GDPR ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊ ມີຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບວິທີການເກັບກໍານໍາໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ອຍໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເລືອກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົາທີ່ມີການເກັບກໍາໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນ

ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຄືຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ GDPR ຊິເປັນກົດລະບຽບຂອງເອີຣົບ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງມັນແມ່ນມີຜົນກັບທຸກໆເວັບໄຊ ແລະ ທຸລະກິດອອນໄລທັງຫມົດທີ່ເກັບກໍາ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ

ພວກເຮົາກໍາລັງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທົ່ວໂລກ ໃນວຽກງານເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທີ່ສໍາຄັນນີ້, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຈໍານວນລັກສະນະຄວາມເປັນສ່ວນໂຕໃຫມ່ຈໍານວນຫນື່ງ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຜູ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຈະໄດ້ຮັບການເລືອກວ່າຊື່, ອີເມວ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາຖືກບັນທຶກໃນ cookie ໃນ browser ຂອງພວກເຂົາ ຫລື ບໍ່

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊນີ້ສາມາດກໍານົດຫນ້ານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຫນ້ານີ້ຈະຖືກສະແດງຢູ່ຫນ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຫນ້າລົງທະບຽນຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ໄປຫານະໂຍບາຍຂອງທ່ານໂດຍກົງໃສ່ທຸກໆຫນ້າໃນເວັບໄຊຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີເມນູດ້ານຫນ້າ, ມັນເປັນບ່ອນທີ່ດີທີ່ຈະປະກອບມີນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານ

ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄູ່ມືທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກ WordPress ແລະ Plugins ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງພວກເຂົາ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກຄັດລອກ ແລະ ວາງໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງເວັບໄຊຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານຮັກສາ Plugins ທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ລວມຂໍ້ມູນນັ້ນໃນຄູ່ມືນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງ WordPress  ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃນສ່ວນ Privacy ຂອງປື້ມຄູ່ມື Plugins

ການຈັດການຂໍ້ມູນ

  • ການສົ່ງອອກຂໍ້ມູນ
    ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊສາມາດສົ່ງອອກໄຟລ໌ ZIP ທີ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ WordPress ແລະ Plugins ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
  • ການລຶບຂໍ້ມູນ
    ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊສາມາດລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້ ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ Plugins ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການປັບປຸງບັນດາຈຸດບົກພ່ອງຕ່າງໆອີກ 95 ຈຸດ

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://wordpress.org

Comments are closed