ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • News
  • Adobe ຊື້ທຸລະກິດຂອງ Magento

Adobe ຊື້ທຸລະກິດຂອງ Magento

Adobe ປະກາດຊື້ທຸລະກິດ Magento ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາ CMS ດ້ານ E-commerce ຊື່ດັງໂດຍມີມູນຄ່າ 1.68 ພັນລ້ານໂດລາ

ເປົ້າຫມາຍຂອງ Adobe ຄືຜະລິດ Magento ເຂົ້າມາຢູ່ນໍາ Adobe Experience Cloud (ຊື່ເກົ່າແມ່ນ Adobe Marketing Cloud) ເປັນຫນຶ່ງໃນສາມບໍລິການຫລັກຂອງບໍລິສັດນອກຈາກ Creative Cloud ແລະ Document Cloud

Magento ເປັນ CMS ສໍາຫລັບສ້າງເວັບໄຊ E-commerce ແບບ Open Source ພັດທະນາໂດຍພາສາ PHP ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງສູງ ມີຊຸມຊົນນັກພັດທະນາຂະຫນາດໃຫຍ່, ບໍລິສັດກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2007 ແລະ ຖືກ eBay ຊື້ກິດຈະການໃນປີ 2011 ກ່ອນແຍກໂຕອອກມາເປັນບໍລິສັດອິສະລະໃນປີ 2015 ແລະ ມາຖືກ Adobe ຊື້ອີກເທື່ອຫນື່ງໃນປີນີ້

Adobe ລະບຸວ່າການຊື້ທຸລະກິດຂອງ Magento ເພື່ອເສີມກໍາລັງໃຫ້ Experience Cloud ມີລະບົບ Commerce ເຕັມຂັ້ນ

https://www.youtube.com/watch?v=1kdJqabvf8A

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://www.adobe.com ແລະ https://magento.com

Comments are closed