ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

 • Home
 • Security
 • Facebook ຂອງທ່ານມີຄວາມປອດໄພແລ້ວບໍ່

Facebook ຂອງທ່ານມີຄວາມປອດໄພແລ້ວບໍ່

ປະຈຸບັນ Facebook ໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາຫລາຍ  ໂດຍການໃຊ້ບັນຊີ Facebook ຂອງພວກເຮົານີ້ ໃຊ້ໄວ້ເປັນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ການອັບເດດສະຖານນະຂອງໝູ່ເຮົາເປັນຕົ້ນ, Facebook ເອງກໍ່ໄດ້ມີການອັບເດດ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂອງໂຕເອງໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝຢູ່ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການໃຊ້ງານ ແຕ່ມີບາງບຸກຄົນສວຍໃຊ້ Facebook ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຄື: ຫຼອກຫຼໍ່ເອົາລະຫັດ Facebook ຂອງຜູ້ອື່ນມາເປັນຂອງຕົນເອງ, ຫຼອກຫຼໍ່ແນວໃດໂຕຢ່າງການສ້າງແອັບທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂອງພວກໄດ້ ຫຼື ສ້າງເວັບໄຊທີ່ຄ້າຍຄື Facebook ແລ້ວຕົວະໃຫ້ເຮົາຂຽນຂໍ້ມູນຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານລົງໃສ່ໃນເວັບໄຊປອມນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບັນຊີຂອງພວກເຮົາມາເປັນຂອງຕົນຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະມີການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຂອງພວກເຮົາໃນຮູບຕ່າງໆໃນດ້ານທີ່ບໍ່ດີເປັນຕົ້ນ

ບັນຫາທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດເອງ

 • ເຫັນໂພສແປກໆຂອງເຮົາ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປ້ນຄົນໂພສເອງ
 • ມີອີເມວແຈ້ງເຕືອນຈາກ Facebook ວ່າມີຄົນພະຍາຍາມ Login ເຂົ້າສູ່ບັນຊີຂອງທ່ານ
 • ມີຂໍ້ຄວາມໃນຊ່ອງປະຫວັດແຊັດທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອກເອງ
 • SMS ແຈ້ງເຕືອນຈາກ Facebook ຂໍຣີເຊັດລະຫັດຜ່ານ
 • ໝູ່ຂອງເຮົາຖືກ Unfriend ໄປຫຼາຍຄົນ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດເອງ
 • ມີໝູ່ໃໝ່ເພີ່ມເຂົ້າມາຈຳນວນຫຼາຍໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ກົດຮັບ

ວີທີປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນມີດັ່ງນີ້

 • ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານທັນທີ
 • ເບີ່ງຂໍ້ມູນການເຂົ້າລະບົບ
 • ເບີ່ງອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າລະບົບວ່າແມ່ນເຄື່ອງທີ່ເຮົາໃຊ້ ຫຼື ບໍ່
 • ເປີດຮັບແຈ້ງເຕືອນຫາກມີການເຂົ້າລະບົບ
 • ເປີດນໍາໃຊ້ການເຂົ້າລະບົບແບບ 2 ຂັ້ນຕອນ

Comments are closed