ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • News
  • Online Marketing ແມ່ນຫຍັງ ?

Online Marketing ແມ່ນຫຍັງ ?

ໃນສັງຄົມອອນລາຍກຳລັງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຂອງການດໍາດົງຊີວິດຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ເລື່ອງສື່ອອນລາຍໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ພວກເຮົາ, ຕັ້ງແຕ່ຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າຈົນຮອດເຂົ້ານອນ ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງໂລກອອນລາຍ ຍັງໄດ້ຖືກນຳ ໃຊ້ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາຊີບທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕະຫຼາດອອນລາຍ (Online Marketing) ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ຮູ້ຈັກພວກເຮົາ ຫລື ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍ (Online Marketing) ແມ່ນການຕະຫຼາດໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍເຊັ່ນ: ໂຄສະນາ Facebook, ໂຄສະນາ Google, ໂຄສະນາ Youtube, ໂຄສະນາ Instagram, ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຮັບຮູ້, ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊ ຫຼື ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ຜ່ານທາງສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເກີດຄວາມສົນໃຈ ຈົນກ່ວາຈະຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ໂດຍການຕະຫຼາດອອນລາຍ (Online Marketing) ສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • Search Engine Marketing: ແມ່ນການຕະຫຼາດ Search Engine ເປັນການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ຕິດຢູ່ໃນລໍາດັບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຄົ້ນຫາ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຈະມີການກົດເຂົ້າເວັບໄຊຫຼາຍຂື້ນ, ຈະແບ່ງອອກເປັນ SEO (ທີ່ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາຕິດລໍາດັບການຄົ້ນຫາຢູ່ Google) ແລະ PPC (ຊື້ Ads ຢູ່ Google)
  • Email Marketing: ການເຮັດໂຄສະນາເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂປໂມຊັນຕ່າງໆ ຫາກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜ່ານທາງອີເມວ
  • Social Marketing: ແມ່ນການຕະຫຼາດຜ່ານທາງ Social Network ເຊັ່ນ: Facebook, Youtube, Instagram ແລະ Line ເປັນຕົ້ນ, ເພາະກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ເນື່ອງຈາກວ່າມີສະຖິຕິການນຳໃຊ້ທີ່ສູງຫຼາຍ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍ (Online Marketing) ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ, ພຽງແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສາມາດ ກຳຫນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ສໍານີ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ສາມາດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວ ແລະ ສ້າງຍອດຂາຍຜ່ານໂລກອອນລາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ສົນໃຈ Online Marketing ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍຂອງທ່ານຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ IAM TO ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ

Comments are closed