ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

 • Home
 • eCommerce
 • eCommerce ການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ Electronics

eCommerce ການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ Electronics

ການຄ້າທາງ eCommerce

ແມ່ນການດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ສື່ Electronics ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ທີ່ອົງກອນໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ເຊັ່ນ: ການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍການໂຄສະນາຜ່ານສື່ Electronics ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜ່ານໂທລະສັບ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ຫຼື ຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອົງກອນ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນບົດບາດຂອງສ່ວນປະກອບທຸລະກິດເຊັ່ນ: ທີ່ຕັ້ງ, ອາຄານ, ສ່າງສິນຄ້າ ຫ້ອງສະແດງສິນຄ້າ ລວມທັງພະນັກງານຂາຍ, ພະນັກງານແນະນໍາສິນຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບລູກຄ້າເປັນຕົ້ນ ຈື່ງຫຼຸດຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໄລຍະທາງ ແລະ ຫຼຸດເວລາລົງໄດ້

eCommerce ຊ່ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸລະກິດໄດ້ຫຼາຍດ້ານດັ່ງນີ້:

 1. ເຮັດວຽກແທນພະນັກງານຂາຍໄດ້ ໂດຍສາມາດເຮັດການຄ້າແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 2. ເຮັດໃຫ້ເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ ແລະ ເປີດຂາຍໄດ້ທຸກມື້ ໂດຍບໍ່ມີມື້ພັກ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງເຊັ່ນ: ການຂາຍໂດຍໃຊ້ລະບົບ Shopping Cart ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໄດ້ເອງຕະຫຼອດເວລາຜ່ານເວັບໄຊ
 3. ເກັບເງິນ ແລະ ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ
 4. ເຮັດໃຫ້ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຈັດພິມຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງມາເສຍເງິນ ເສຍເວລາໃນການຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າອີກ
 5. ເປັນແທນໄດ້ທັງໜ້າຮ້ານ Showroom ແລະ Booth ສະແດງສິນຄ້າຂອງທ່ານ ທີ່ມີຄົນທົ່ວໂລກເບີ່ງເຫັນ ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າປີ້ຍົນໄປສະແດງສິນຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ
 6. ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພາຍໃນຂອງເຮົາໄດ້ອີກຫຼາຍຢ່າງ

ປະເພດຂອງ eCommerce

 1. ການເຮັດການຄ້າລະຫວ່າງ Customer ກັບ Business
 2. ການເຮັດການຄ້າລະຫວ່າງ Business ກັບ Business
 3. ການເຮັດການຄ້າລະຫວ່າງ Business ກັບ Customer

ຂໍ້ດີ

 • ເປີດດໍາເນີນການໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ດໍາເນີນການຄ້າບໍ່ມີພົມແດນທົ່ວໂລກ
 • ໃຊ້ງົບປະມານລົງທືນນ້ອຍ
 • ຕັດປັນຫາດ້ານການເດີນທາງ
 • ງ່າຍຕໍ່ການປະຊາສໍາພັນໂດຍສາມາດປະຊາສໍາພັນໄດ້ທົ່ວໂລກ

ຂໍ້ເສຍ

 • ຕ້ອງມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ມີປະສິດທິພາບ
 • ຈໍາເປັນຕ້ອງມີກົດໝາຍຮອງຮັບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 • ການດໍາເນີນການດ້ານພາສີຕ້ອງຈະແຈ້ງ
 • ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ

Comments are closed