ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Category: eCommerce

eCommerce ການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ Electronics

ການຄ້າທາງ eCommerce ແມ່ນການດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ສື່ Electronics ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ທີ່ອົງກອນໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ເຊັ່ນ: ການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍການໂຄສະນາຜ່ານສື່ Electronics ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜ່ານໂທລະສັບ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ຫຼື ຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ

Read More

WooCommerce ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແບບໃດ

ການສ້າງເວັບໄຊແບບ eCommerce ແມ່ນວິທີການໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດທຸລະກິດຜ່ານລະບົບ Online, ເຊິ່ງ Plugin  WooCommerce ແມ່ນ Plugin ທີ່ໃຊ້ງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດປະເພດໃດກໍ່ຕາມ, WooCommerce ມີຮູບແບບການຕອບສະໜອງກັບຮ້ານຄ້າ Online ທີ່ສວຍງາມ, ມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ສີໃຫ້ເລືອກ, WooCommerce ແມ່ນ

Read More