ລາຍການລາຄາຂອບຮູບ + ຮູບພາບ

ຂະໜາດລາຄາວັດສະດຸ Vinylລາຄາວັດສະດຸ PP Glossyລາຄາວັດສະດຸ Canvas
30x40 cm60.000 ກີບ90.000 ກີບ
40x60 cm90.000 ກີບ130.000 ກີບ
60x80 cm120.000 ກີບ160.000 ກີບ
60x100 cm150.000 ກີບ190.000 ກີບ
60x120 cm200.000 ກີບ220.000 ກີບ
80x100 cm220.000 ກີບ250.000 ກີບ
80x120 cm250.000 ກີບ280.000 ກີບ
100x120 cm280.000 ກີບ310.000 ກີບ