ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

ພັດທະນາເວັບໄຊໃໝ່

  • Home
  • ພັດທະນາເວັບໄຊໃໝ່

Website Development ແມ່ນຂະບວນການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ, ລວມເຖິງການອອກແບບ, ການຂຽນ Code ແລະ ການຈັດການບົດຄວາມ ເພື່ອໃຫ້ເວັບໄຊເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ການພັດທະນາເວັບໄຊແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຂັ້ນຕອນຫຼັກໆເຊັ່ນ:

1. ການວາງແຜນ ແລະ ການວິເຄາະ
2. ການວາງແຜນ ແລະ ການວິເຄາະ
3. ການພັດທະນາເວັບໄຊ
4. ການທົດສອບ ແລະ ການເປີດຕົວເວັບໄຊ
5. ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການປັບປຸງ
6. ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາເວັບໄຊ