ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: covid-19

ຈີນຍອມຮັບວ່າ ວັກຊີນດັ່ງກ່າວມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ

ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄວບຄຸມພະຍາດຂອງຈີນ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ Covid-19 ຂອງຈີນມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ມີອັດຕາການປົກປ້ອງທີ່ບໍ່ສູງຫຼາຍ ໂດຍລັດຖະບານກຳລັງພິຈາລະນາສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຫລັງຈາກພະຍາຍາມຕັ້ງຂໍ້ສົງໃສກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງຢາວັກຊີນ Pfizer-BioNTech ທີ່ຜະລິດໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນການສົ່ງຕໍ່ RNA ຫຼື mRNA, ໃນຕອນນີ້ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງພິຈາລະນາເປັນທາງການວ່າ ຄວນໃຊ້ວັກຊີນອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳລັບຂະບວນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ຫຼື ບໍ່ ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: www.koreatimes.co.kr

Read More