ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: DirectAdmin

ການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin

ວິທີການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin ກ່ອນອື່ນໝົດ ໃຫ້ທ່ານ Login ເຂົ້າລະບົບ Direct Admin Control Panel ຂອງທ່ານ ໂດຍການເຂົ້າໃສ່ແມ່ນພິມຊື່ Domain ຂອງທ່ານ ຕາມດ້ວຍ :2222 ໂຕຢ່າງ: (www.domain.com:2222)

Read More