ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Ethereum

Ripple ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ ເປັນເງິນ Digitally ລໍາດັບ 2 ຂອງໂລກແລ້ວ

Ripple (XRP) ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ ເຮັດໃຫ້ເປັນເງິນ Digitally ລໍາດັບ 2 ຂອງໂລກແທນທີ່ Ethereum ແລ້ວ ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍເງິນ Digitally ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຂອງມື້ຄືນນີ້ ໂດຍ XRP ສະກຸນເງິນ Digitally ຂອງ Ripple

Read More