ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Live commerce

Live commerce ເທນໃໝ່ມາແຮງ

Live commerce ເທນໃໝ່ມາແຮງ ຂອງທຸລະກິດ eCommerce ຕ້ອງຮູ້ຈັກ Live Commerce ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂາຍໂດຍຕົວເອງ ຫຼື ຈ້າງຜູ້ນຳສະເໜີສິນຄ້າເຊິ່ງເປັນ ສິລະປິນ ຫຼື ນັກສະແດງ ມາໄລສົດເພື່ອຂາຍສິນຄ້ານັ້ນ, ເອີ້ນໄດ້ວ່າກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ມີໂອກາດຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ກວ່າການໂພດຂາຍສິນຄ້າຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ສຳລັບຂາຍ

Read More