ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Password

Password ຍອດນິຍົມປີ 2017

ລະຫັດຜ່ານຍອດນິຍົມ ບໍລິສັດຄວາມປອດໄພ SplashData ເຈົ້າຂອງ App ຈັດການລະຫັດຜ່ານ TeamsID ເປີດເຜີຍສະຖິຕິຂອງລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງຄື ລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ປະຈໍາປີ 2017

Read More

ທຸກໆຄົນສາມາດລັກຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງ Google Chrome ທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໄດ້

Lior Margalit ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຜ່ານ Post ຂອງເຂົາຜ່ານ Medium ວ່າທຸກໆຄົນສາມາດລັກຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງ Google Chrome

Read More