ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Pubg Mobile

PUBG Mobile ອັບເດດລ່າສຸດ ເພີ່ມແຜ່ນທີ່ທະເລຊາຍ

Game PUBG Mobile  ການປັບປຸງໃຫມ່ເພີ່ມແຜນທີ່ໃຫມ່ Miramar ຫຼື ທະເລຊາຍ

Read More

ເກມມືຖື Pubg Mobile

ໂດຍລວມແລ້ວຕ້ອງບອກວ່າ ຫລັງຈາກໄດ້ທົດລອງຫຼິ້ນຈົນຈົບນັ້ນນໍ້າຕາແທບໄຫລ ເພາະວ່ານີ້ແລະຄືເກມແນວ Battle Royale ມືຖືຂອງແທ້

Read More