ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: SAP HANA

ພົບເຫັນຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສຳຄັນຂອງ SAP

ລູກຄ້າຫຼາຍພັນລາຍຂອງ SAP ກໍາລັງຖືກບຸກລຸກຈາກຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວ ຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຜູ້ເຈາະລະບົບ ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບກ່ອນ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງບັນຊີໃໝ່ໄດ້, ໂດຍບັນຊີດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສິດສູງສຸດ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຟັງຊັນໄດ້ທັງໝົດ ມີສິດເຂົ້າຄວບຄຸມລະບົບໄດ້ທຸກຢ່າງ CVE: CVE-2020-6287, ຜົນກະທົບ: SAP NetWeaver Java versions 7.30 – 7.50

Read More