ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Two-Factor

ການໂຈມຕີຂ້າມ Two-Factor Authentication (2FA)

Two-Factor Authentication (2FA) ເປັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ກໍາລັງຖືກໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫລາຍທົ່ວໂລກ

Read More

ວິທີການເຮັດ Two-Factor ໃຫ້ກັບ Apple ID

ການເຮັດ Two-factor authentication for Apple ID ການກວດສອບສອງປັດໃຈແມ່ນເປັນລະດັບຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ Apple ID, ອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນອື່ນຮູ້ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.

Read More