ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

ກ່ຽວກັບເຮົາ

  • Home
  • ກ່ຽວກັບເຮົາ

ໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ ທິພາບ, ຈຶ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊນີ້ຂື້ນມາເພື່ອເປັນໂຕກາງລະຫວ່າງບໍລິສັດ, ຮ້ານຄ້າກັບລູກຄ້າ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ຫຼື ຂ່າວສານກິດຈະກໍາຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍຂື້ນ, ໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ໂດຍໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານຈັດການວຽກທີ່ທັນສະໃໝ ສາມາດອັບເດດຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ຫຼື ຂ່າວສານກິດຈະກໍາຕ່າງໆໄດ້ຕະຫຼອດຕາມຄວາມຕ້ອງ ການ ຂອງຜູ້ໃຊ້