Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
ອອກແແບບ ແລະ ຜະລິດສື່ສິງຕ່າງໆ

 • ພິມຜ້າໄວນິວ

  ຂະໜາດ: 120cm, 150cm, 180cm, 300cm

 • ພິມສະຕິກເກີ

  ພິມສະຕິກເກີສີຂາວ ແລະ ພິມສະຕິກເກີໃສ

 • ພິມຮູບພາບຂະໜາດໃຫຍ່ (ໂດຍໃຊ້)

  ຂະໜາດ: A3, A2, A1, A0 ແລະ ຂະໜາດພິເສດຕາມຄວາມຕ້ອງການ

 • ພິມຮູບພາບຂະໜາດໃຫຍ່ (ດ້ວຍຜ້າ)

  ຂະໜາດ: A3, A2, A1, A0 ແລະ ຂະໜາດພິເສດຕາມຄວາມຕ້ອງການ

Awesome Image
ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ
Web Design
01
Web Development
10
Web Application
10
Web eCommerce
01