ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Day: August 23, 2021

ລາວຈະພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດໃຫ້ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ

ລາວກໍາລັງຈະພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດ ໃຫ້ເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ລັດຖະບານລາວ ຕາງໜ້າໂດຍສູນບໍລິຫານລັດ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກໍາລັງຮວ່ມມືກັບບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ຈຳກັດ, ກ່ຽວກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ແລະ ປັບປຸງຟອນພາສາລາວໃຫ້ສົມບູນເປັນຕົ້ນ, ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາມາດຕະຖານຂອງລະບົບ Application ຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົ້ານໍາໃຊ້ໃນການບໍລິການທັງພາກລັດ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ແລະ

Read More

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) ເປັນໂທເຄັນ ERC20 ທີ່ຖືກລັນຢູ່ເຄື່ອຂ່າຍຂອງ Ethereum ເປັນຮູບໝາສາຍພັນ Shiba Inu ແລະ ລາຄາຂອງ Shiba Inu ນັ້ນ ມີການຊື້ຂາຍກັນຢູ່ປະມານ $ 0.00003262 ຂອງວັນທີ່ 12/05/2021 ເພີ່ມຂື້ນ

Read More