ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Hack

Facebook ຂອງທ່ານມີຄວາມປອດໄພແລ້ວບໍ່

ປະຈຸບັນ Facebook ໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາຫລາຍ  ໂດຍການໃຊ້ບັນຊີ Facebook ຂອງພວກເຮົານີ້

Read More

ວິທີສັງເກດເວີດເພດຂອງເຮົາຖືກແຮັກ

ລັກສະນະເຕືອນວ່າເວັບໄຊເວີດເພດຂອງເຮົາຖືກແຮັກ ໜ້າ HomePage ຫຼື ໜ້າອື່ນໆ ມີຂໍ້ມູນແປກໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນຂຽນເອງເຊັ່ນ: ມີຂໍ້ຄວາມ ໂຄສະນາ ມີຮູບພາບຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍສ້າງໄວ້ ຫຼື ບໍ່ເຄິຍສະໝັກມາກ່ອນ ບາງທີກໍອາດຈະມີການຊຸ່ມສະແດງຜົນນຳ ບາງທີກໍສະແດງສະເພາະໂທລະສັບກໍມີ

Read More