ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Drupal

Drupal ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ

Drupal ໄດ້ເຜີຍແພ່ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ

Read More

Hacker ໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ Drupal ຂຸດເຫມືອງ

Hacker ໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ Drupalgeddon 2 ຕິດຕັ້ງ Backdoor ແລະ ໂຕຂຸດເຫມືອງແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ຮີບອັບເດດດ່ວນ

Read More

Drupal ອອກ Patch ປິດຊ່ອງໂຫວ່ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ

Drupal ອອກ Patch ປິດຊ່ອງໂຫວ່ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດໃຫ້ກັບ Drupal 7 ແລະDrupal 8 ເຕືອນຜູ້ໃຊ້ອັບເດດດ່ວນ

Read More

Drupal ເວີຊັນ 8.4.5 ແລະ 7.57 ປິດຊ່ອງໂຫວ່ລະດັບ Critical

Drupal ລະບົບ Content Management System (CMS) ຊື່ດັງ ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍເວີຊັນ 8.54 ແລະ 7.57 ປິດຊ່ອງໂຫວ່ຄວາມສ່ຽງລະດັບ Critical

Read More