ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

 • Home
 • News
 • ຂໍ້ມູນ 18 ແຂວງ ຂອງປະເທດລາວ

ຂໍ້ມູນ 18 ແຂວງ ຂອງປະເທດລາວ

ຂໍ້ມູນຊື່ແຂວງ

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – Vientiane Capital (VT)
 2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ – Phongsaly (PH)
 3. ແຂວງຫົວພັນ – Houaphanh (HO)
 4. ແຂວງອຸດົມໄຊ – Oudomxay (OU)
 5. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ – Luang Namtha (LM)
 6. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ – Bokeo (BK)
 7. ແຂວງໄຊຍະບູລີ – Sainyabuli (XA)
 8. ແຂວງຫຼວງພະບາງ – Luang Prabang (LP)
 9. ແຂວງຊຽງຂວາງ – Xiengkhouang (XI)
 10. ແຂວງໄຊສົມບູນ – Xaisomboun (XS)
 11. ແຂວງວຽງຈັນ – Vientiane Province (VI)
 12. ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ – Bolikhamsai (BL)
 13. ແຂວງຄໍາມ່ວນ – Khammouane (KH)
 14. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ – Savannakhet (SV)
 15. ແຂວງເຊກອງ – Sekong (XE)
 16. ແຂວງສາລະວັນ – Salavan (SL)
 17. ແຂວງຈໍາປາສັກ – Champasak (CH)
 18. ແຂວງອັດຕະປື – Attapeu (AT)

Comments are closed