ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Day: February 14, 2022

ເມືອງ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງໜຶ່ງຂອງປະເທດລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ປະກອບມີ: 9 ເມືອງ) ເມືອງຈັນທະບູລີ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເມືອງສີສະຕະນາກ ເມືອງນາຊາຍທອງ ເມືອງໄຊທານີ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ເມືອງສັງທອງ ເມືອງປາກງື່ມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (ປະກອບມີ: 7 ເມືອງ) ເມືອງຜົ້ງສາລີ ເມືອງໃໝ່ ເມືອງຂວາ ເມືອງສໍາພັນ

Read More