ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: B2B

CRM ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງ CRM ມີຫຍັງແດ່

ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບ CRM ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະສົງໃສ ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບລະບົບນີ້ມາຝາກ, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຊື່ເຕັມຂອງລະບົບ CRM ຫຼື CRM ເຊິ່ງ ໝາຍ ເຖິງ Customer Relationship Management ຫລື ການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍກັບທຸລະກິດໃນຍຸກນີ້, ສຳລັບຄຳຖາມທີ່ CRM ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່

Read More