ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Gmail

Google ປະກາດເພີ່ມຂະໜາດ Gmail ເປັນ 50MB

Google ປະກາດເພີ່ມຂະໜາດໃນ Gmail ເປັນ 50MB ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Gmail ເພາະຕອນນີ້ສະດວກຂືນອີກຕຶ່ມ ທາງ Googleປະກາດໃຫ້ໃຊ້ງານ Attachment ຂະໜາດໃຫຍ່ສູງສຸດ 50MB ໄດ້ແລ້ວ ຈາກແຕ່ກ່ອນເຄີຍໃຊ້ໄດ້ແຕ່ 25MB ເທົ່ານັ້ນ

Read More