ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Invisible reCAPTCHA

  • Home
  • Invisible reCAPTCHA

Invisible reCAPTCHA ປ້ອງກັນ Robot

Google ໃຫ້ບໍລິການປ້ອງກັນໂລບອດ (Robot) ໂດຍບໍລິການ reCAPTCHA ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ແລະ ພະຍາຍາມພັດທະນາບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸງຍາຫລາຍສຳລັບຜູ້ໃຊ້

Read More