ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Mail

ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນອີ​ເມ​ວ​ໄວລັດ

ໂດຍການເຮັດວຽກຂອງອີເມວໄວລັດນັ້ນ ແມ່ນຈະສ້າງ Subject ຂອງ Mail ແບບອັດຕະໂນມັດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການສົ່ງ Attach file ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບຄຣິກເພື່ອເປີດໂປຣແກຣມໄວລັດ ເພື່ອໃຫ້ໄວລັດເລີ່ມເຮັດວຽກ, ການໃຊ້ Mail ທີ່ເປັນ Webmail ໄດ້ແກ່ Gmail, Yahoo ແລະ Hotmail ນັ້ນ

Read More