ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Robot

Invisible reCAPTCHA ປ້ອງກັນ Robot

Google ໃຫ້ບໍລິການປ້ອງກັນໂລບອດ (Robot) ໂດຍບໍລິການ reCAPTCHA ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ແລະ ພະຍາຍາມພັດທະນາບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸງຍາຫລາຍສຳລັບຜູ້ໃຊ້

Read More