ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Slack

Slack ສັ່ງ Reset Password ຜູ້ໃຊ້

Slack ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂຊລູຊັນ Team Collaboration ເທິງ Cloud ຊື່ດັງ ສັ່ງ Reset Password  ແລະ ໄດ້ສົ່ງອີເມວແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ໃຫ້ Reset Password ໃໝ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຊຸດອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຈາກ Hacker

Read More