ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: WordPress 4.9.7

WordPress ອອກເວີຊັນ 4.9.7 ປິດຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ

WordPress ລະບົບ CMS ຊື່ດັງປະກາດອອກເວີຊັນ 4.9.7 ປິດຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ “Authenticated Arbitrary File Deletion” ທີ່ຄົ້ນພົບເຫັນກ່ອນຫນ້ານີ້ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງອັບເດດເວັບໄຊຂອງທ່ານໂດຍດ່ວນ

Read More