ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • News
  • Facebook ເປີດໃຫ້ Live ຜ່ານຄອມພິວເຕີໄດ້ແລ້ວ

Facebook ເປີດໃຫ້ Live ຜ່ານຄອມພິວເຕີໄດ້ແລ້ວ

Facebook ສາມາດຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຄອມພິວເຕີໄດ້ແລ້ວ

ໂດຍມືຖື ມື້ນີ້ Facebook ຂະຫຍາຍຟັງຊັນເພີມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ສາມາດ Facebook Liveໄດ້ຄືກັນວີທີໃຊ້ຄື ໃນກ່ອງໂພດຂໍ້ຄວາມຂອງ Facebook ມີປຸ່ມ Live Video ເພີມເຂົ້າມາ ກົດແລ້ວກໍ່ເລີ່ມການຖ່າຍທອດໄດ້ເລີຍ

  • ການໃຊ້ Facebook Live ຢູ່ຄອມພິວເຕີ ສະດວກກ່ອນຢູ່ມືຖືຫຼາຍ ເພາະ Facebook ອານຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານວີດີໂອຈາກຊ໋ອບແວ ແລະ ຮາດແວພາຍນອກໄດ້
  • ຊ່ອຍໃຫ້ການຖ່າຍທອດສົດທີຕ້ອງສະລັບພາບຫຼາຍກ້ອງ ຖ່າຍຈາກກ້ອງມືອາຊິບ ຫຼື ໃຊ້ເອບເຟັກຕ່າງໆ
  • ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດເລົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບບັນຊີທົ່ວໄປ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ່າຍທອດຜ່ານ Page.

Comments are closed