ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • Templates
  • Market Envato ແຈກຂອງຟຣີ ປະຈຳເດືອນ 1

Market Envato ແຈກຂອງຟຣີ ປະຈຳເດືອນ 1

Market Envato ແຈກຂອງຟຣີ

ເປັນປະຈຳທຸກໆເດືອນທີ່ Market Envato ຊິເອົາສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆ ມາແຈກຟຣີ ໃຫ້ໄປທົດລອງໃຊ້

ເຊັ່ນ: WordPress Theme, Plugins, Video, Audio, Graphics, Photos ແລະ 3D Files ເປັນຕົ້ນ, ທ່ານສາມາດເບີ່ງໂຕຢ່າງ ແລະ ດາວໂຫລດໄດ້ຕາມລີ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ ສາມາດດາວໂຫລດຟຣີໄດ້ສະເພາະເດືອນ 1 ປີ 2018 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

  1. Eventr – One Page Event Template
  2. Inspiration Kit
  3. Modern Parallax Timeline Slideshow
  4. Bi Exposure Action
  5. FlipBook

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://themeforest.net

Comments are closed