ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • Website
  • WordPress 4.9.4 ອອກໃຫ້ອັບເດດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ

WordPress 4.9.4 ອອກໃຫ້ອັບເດດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ

ການແກ້ໄຂການບໍາລຸງຮັກສານີ້ ຈະຊ່ອຍແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນ WordPress 4.9.3

WordPress 4.9.4 ເຊິງຈະເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການປັບປຸງພື້ນຫລັງອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ສາມາດປັບປຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການປະຕິບັດຈາກທ່ານ ຫຼື Hosting ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເປັນ WordPress 4.9.4

4 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ມີ WordPress 3.7 “Basie” ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງ WordPress ເພື່ອປັບປຸງຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຂອງທ່ານປອດໄພ ແລະ ປາດສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍໂຕທ່ານມັນເອງ ສໍາລັບສີ່ປີມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕັ້ງລ້ານເທື່ອ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ມີການປັບປຸງບັນຫາໜ່ອຍຫຼາຍ ໃນຊ່ວງບັນຫາດັ່ງກວ່າ ແຕ່ມື້ວັນອັງຄານທີ່ໄດ້ປ່ອຍ WordPress 4.9.3 ມີຂໍ້ຜິດພາດຮ້າຍແຮງ ເຊິງຖືກພົບເຫັນຂໍ້ບົກພ່ອງຫລັງຈາກໄດ້ປ່ອຍອອກໄປແລ້ວ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດຮ້າຍແຮງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ WordPress ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຫລັງຈາກພະຍາຍາມປັບປຸງໂຕ WordPress ເອງ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງຜ່ານ WordPress Dashboard ຫຼື ຜ່ານ Hosting.


ດາວໂຫລດ WordPress 4.9.4 ຫຼື ໄປທີ່ Dashboard ຂອງເວັບໄຊທ່ານ → ການປັບປຸງ ແລະ ກົດ “ປັບປຸງຕອນນີ້” ເວັບໄຊທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການປັບປຸງອັດຕະໂນມັດກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະປັບປຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://wordpress.org/news

Comments are closed