ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • News
  • ການຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບ MacOS, iOS ແລະ Safari

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບ MacOS, iOS ແລະ Safari

Patch ທີ່ອອກມາມື້ວານນີ້ມີ 3 ຜະລິດພັນຄື MacOS, iOS ແລະ Safari

ເກີດຈາກຄວາມຮ່ວມມືກັນຂອງນັກວິໃຈດ້ານຄວາມຫມັ້ນຄົງປອດໄພຈາກ Google Project Zero, Trend Micro’s Zero day ແລະ Tencent Security ທີ່ລາຍວຽກຊ່ອງໂຫວ່ເຂົ້າມາ

apple-medicine

ໃນສ່ວນຂອງ Patch iOS 11.3.1 ນັ້ນໄດ້ແກ້ບັນຫາດ້ານຄວາມຫມັ້ນຄົງປອດໄພຂອງແອບພິເຄຊັນຖ່າຍຮູບແປງ QR Code ໄດ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງນໍາຜູ້ໃຊ້ໄປຫາເວັບໄຊທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງລວມໄປເຖິງບັນຫາຫູຟັງຂອງໄອໂຟນ 8 ແລະ ບັນຫາການສະແດງຜົນຫນ້າຈໍຜິດພາດທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ວຽກຫລາຍພັນລາຍໄດ້ແຈ້ງເຂົ້າມາ (ຊຶ່ງ Apple ຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ບັນຫາທັງຫມົດ ແລະ ໄດ້ໃສ່ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເຕືອນໄວ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ຖືກແກ້)

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://www.bleepingcomputer.com

Comments are closed