ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • News
  • ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບ GPS Tracking

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບ GPS Tracking

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບ GPS Tracking

  • ເພີ່ມປະສິດທິພາບລະບົບງານຂົນສົ່ງ ແລະ ບລິຫານຍານພາຫະນະ ໃຊ້ປະກອບການຕັດສິນໃຈສາມາດຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ, ສັ່ງການ ແລະ ແກ້ໄຂສະຖານະການໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ
  • ລົດຕົ້ນທຶນການດໍາເນີນທຸລະກິດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ທັງຄ່ານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ຄ່າສ້ອມບໍາລຸງ, ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງການໃຊ້ເຄື່ອງຍົນ ລວມທັງວາງແຜນການສ້ອມບໍາລຸງອີກດ້ວຍ
  • ຄວບຄຸມຕາລາງເວລາໃນການຂົນສົ່ງ ຊ່ວຍສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ຄວບຄຸມການໃຊ້ເສັ້ນທາງ ສາມາດບອກລູກຄ້າໄດ້ວ່າຢູ່ໃສ, ຮອດຕອນໃດ ແລະ ລົດຄ່າແຮງງານລ່ວງໜ້າຂອງພະນັກງານ
  • ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເສຍຫາຍຫຼາຍທັງສູນເສຍຊັບສິນ ແລະ ຊື່ສຽງ, ຊ່ວຍຄວບຄຸມການຂັບລົດບໍ່ໃຫ້ຂັບຂີ່ເກີນກໍານົດ ຫຼື ມີພຶດຕິກໍາຂັບຂີ່ອັນຕະລາຍ
  • ເພີ່ມພາບພົດຂອງບໍລິສັດ, ຊ່ວຍສ້າງຄວ່ມໝັ້ນໃຈ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ

ຂໍ້ດີ ຈາກຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ໃນແງ່ຂອງການລົດຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກການເດີນລົດເຊິ່ງເກີດຈາກການປະຢັດຄ່ານ້ຳມັນ ແລະ ລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກການສ້ອມບໍາລຸງອັນເນື່ອງມາຈາກການອອກນອກເສັ້ນທາງ, ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຍົນປະໄວ້, ການຂັບລົດໄວເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລວມເຖິງສາມາດກວດສອບໃນເລື່ອງຂອງການລັກລອບດູດນ້ຳມັນຂາຍຂອງພະນັກງານຂັບລົດ

ປ້ອງກັນການນໍາລົດໄປໃຊ້ຜິດວັດຖຸປະສົງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການລົດພຶດຕິກໍາການໃຊ້ງານລົດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ:​ ການຢຸດພັກດົນເກີນໄປ, ການຈອດລົດຕິດເຄື່ອງເປັນເວລາດົນ ເພາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ທ່ານອາດເຫັນແບບນາທີຕໍ່ນາທີ

ເປັນການດພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນຊັບສິນ ຊ່ວຍລົດການເກີດອຸບັດຕິເຫດຈາກການໃຊ້ຄວາມໄວທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ບໍລິຫານການເຮັດວຽກຂອງລົດໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ງານລົດໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຈັດການເດີນລົດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ສາມາດປະມານເວລາໃນການເດີນທາງໄດ້

ສາມາດກວດສອບຄຸນນະພາບການຈັດສົ່ງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ອຸປະກອນວັດອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງເຢັນເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຈຶ່ງມີຄຸນນະພາບສູງ

ເພີ່ມຄຸນະພາບໃນການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະຮູ້ສຶກດີເພາະສາມາດຕິດຕາມການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ຕະຫຼອດ ສາມາດຕອບຄໍາຖາມລູກຄ້າໄດ້

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ປະກອບການຈາກຜູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເຊິ່ງໄດ້ມີການເສີມຕໍ່ໃນເລື່ອງຂອງການບໍລິການໃນອະນາຄົດທີ່ຈະທໍາໜ້າເວັບໄຊໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາກວດສອບການເດີນທາງຂອງສິນຄ້າໄດ້ທຸກທີທຸກເວລາ

 

 

Comments are closed