ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • News
  • Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ

ຍຸກສະໄຫມນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜບໍ່ໄດ້ຍີນຄຳວ່າ Digital Marketing ຫລື ຕະຫລາດ ດິຈິທັລ ຢ່າງແນ່ນອນເພາະສີ່ງນີ້ມັນປຽບເຫມືນເຄື່ອງມື ແບບແຜນ ຫລື ວິທີການທີ່ຄົນເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຕົນເອງຢູ່ລອດໃນປັດຈຸບັນ ບົດຄວາມນີ້ເຮົາຈະມາເຜີຍຄວາມຫມາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຕະຫລາດ ດີຈິທັລ ແມ່ນຫຍັງ ແລະເຮົາຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງ Digital Marketing ໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງເຮົາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດແນ່ ແມ່ນຢູ່ ວ່າເລື່ອງເລົ່ານີ້ເຈົ້າອາດເຄີຍໄດ້ຍີນ ໄດ້ຟັງ ໄດ້ອ່ານຈາກສື່ຕ່າງໆ ມາແລ້ວແຕ່ໃນບາງ ມິຕິຄຸນອາດຈະເບີ່ງຂ້າມໄປກໍ່ໄດ້ເອົາເປັນວ່າເຮົາມາຫາຄຳຕອບພ້ອມກັນດີກວ່າ

ການຕະຫລາດ ເປັນຄຳທີ່ຖຶກນິຍາມເຖິງວິທີການໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈົນໄປສູ່ການສ້າງຜົນກຳໄລ ຫລື ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ດັ່ງນັ້ນຄຳວ່າການຕະຫລາດຈື່ງຫມາຍເຖິງ ການໂປໂຫມດສິນຄ້າ ຫລື ແບຣນພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຄວບຄຸມໄປຮອດກົນລະຍຸດການບໍລິຫານການຈັດການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງອົງກອນ ເຈົ້າມັກຈະໄດ້ຍີນເຫລົ່າຜູ້ຊຽວຊານທາງດ້ານການຕະຫລາດຫລາຍທ່ານທີ່ມັກຈະແນະນຳໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ເກີດໃຫ່ມຫລືຄົນທີ່ກຳລັງຄິດຈະປັ້ນທຸລະກິດຂື້ນມາໃຫ້ໃສ່ໃໃຈເລື່ອງການຕະຫລາດຫລາຍຫລາຍຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ນັ້ນເປັນເພາະການຕະຫລາດຖືເປັນໂຄງສ້າງສຳຄັນ ແລະ ເປັນຕົວຊີ້ວັດໄດ້ເລີຍວ່າ ທຸດລະກິດຂອງເຈົ້າຈະໄປຕໍ່ໄດ້ ຫລື ເຈັ້ງ

ເມື່ອເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມຫມາຍຂອງການຕະຫລາດແລ້ວ ທີນີ້ກັບມາທີ່  Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ ຄືຕອບຄືການເຮັດການຕະຫລາດນະບົບ ດີຈິທັລ ນັ້ນເອງ ນັ້ນນກໍ່ຄືທຸກສີ່ທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັັດຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ຜ່ານຊື່ ຫລື ອຸປະກອນເອເລັກໂທນິກນັ້ນເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄອມພິວເຕີ ໂທລະສັບ ຫລື ໂທລະທັດ(ຫາກເບີ່ງຜ່ານອິນເຕີເນັດ)ກໍ່ລ້ວນແຕ່ນັບເປັນເຄື່ອງມືຂອງ Digital Marketing ດ້ວຍກັນທັງນັ້ນ

ເຄື່ອງມື Digital Marketing

ຈະເອີ້ນວ່າຄວາມທ້າທາຍຂອງນັກການຕະຫລາດກໍ່ບໍ່ຜິດສຳລັບເລື່ອງເຄື່ອງມືໃນການເຮັດການຕະຫລາດດິຈິທັລ ເພາະວ່າຖ້າເຮົາທຽບກັບຕະຫລາດຍຸກກ່ອນ(Offline Marketing) ກໍ່ຈະມີພື້ນທີ່ ຫລື ຮູບແບບໃຫ້ຄົນໄດ້ເສບສື່ກັນຢູ່ເຊັ່ນ:ສີ່ງພີມປ້າຍ,ໂຄສະນາ,ວາລະສານ,ຫນັງສືພີມ,ໃບປິວຫລື ສື່ຫລັກຢ່າງໂທລະສັບແຕ່ເມື່ອໂລກປ່ຽນມາເຂົ້າສູ່ລະບົບດີຈິທັລແລ້ວ ເຮົາມີທັງເວບໄຊສ,ໂຊຊຽວມີເດຍແອບພິເຄຊັນ Streaming ໄປຮອດແພລດຟອມຕ່າງໆຢ່າງເຊັ່ນ:ກໍ່ເຄື່ອງມື ໃຫ້ເຮົາເລືອກໃຊ້ທັງ  SEO, SEM, YouTube ຫລື Facebookກໍ່ຖືເປັນແພລດຟອມໂຊຊຽວມິເດຍທີ່ໄດ້ຮັບວ່າການກຳນົດເປົ້າຫມາຍໄດ້ຢ່າງແມນຍຳທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ແນ່ນອນວ່າຂອງເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການເຮັດຕະຫລາດ ດີຈີທັລໄດ້.

ຈຸດປະສົງຂອງ Digital Marketing

ແນ່ນອນວ່າສີ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈາກການເຮັດການຕະຫລາດບໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ ນັ້ນກໍ່່ຄືຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດຈະວັດເປັນກຳໄລ ຫລື ຊີ້ວັດຫລື ຕົວແປຢ່າງອື່ນກໍ່ໄດ້ທັງນັ້ນວັດຖຸປະສົງຂອງການເຮັດການຕະຫລາດດີຈິທັລກໍ່ເຊັ່ນກັນທີ່ຈະຜັນແປໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການຜົນກຳໄລຈາກການເຮັດທຸລະກິດ ຈຸດປະສົງຂອງ Digital Marketing ຂອງເຈົ້າກໍ່ຄືເຮັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນກຳໄລ ໃນທາງດຽວກັນຫາກເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດຕະຫລາດ ດີຈິທັລເພື່ອງານກຸສົນ ຈຸດປະສົງຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະແມ່ນ ປະຊາສຳພັນ ຫລືງານທີ່ເຈົ້າກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ດັ່ງນັ້ນໃນບົດຄວາມນີ້ເຮົາຈະຂໍແປຄວາມຫມາຍຂອງຈຸປະສົງວ່າ Digital Marketing ເປັນສີ່ງທີ່ບໍ່ມີກົດຕາຍຕົວ ຂື້ນຢູ່ກັບເຈົ້າຈະນຳໄປໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ ກໍ່ແລ້ວກັນ.

ປະໂຫຍດຂອງ Digital Marketing

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫົວຂໍ້ຈຸດປະສົງ ການເຮັດການຕະຫລາດດີຈິທັລຂອງເຈົ້າມີປະໂຫຍດ ຫລື ຂື້ນຢູ່ກັບເຈົ້າຈະໃຊ້ໃນແງ່ໃດເພາະບໍ່ມີອົງກອນ ແບຣນຫລື ບໍລິສັດໃດທີ່ເຮັດກ່ານຕະຫລາດດີຈິທັລ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອນແທນເພາະທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວບໍ່ວ່າຈະເປັນ Digital Marketing ຫລື ການຕະຫລາດແບບດັ້ງເດີມກໍ່ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີງົບປະມານໃນການລົງທຶນທັງນັ້ນ

ສີ່ງທີ່ຄົນມັກເຂົ້າໃຈຜິດ

ມັກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າDigital Marketingຄືການເຮັດແບບບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫລາຍ ບໍ່ມີເງີນກໍ່ເຮັດໄດ້ ເຊີ່ງເຮົາຈະບອກວ່າ ຜິດ ເລີຍທີດຽວກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ທີ່ຖືກເຊັ່ນກັນ ເພາະປັດຈຸບັນແມ້ແຕ່ແພລດຟອມທີ່ເປີດໃຫ້ເຈົ້າໃຊ້ຟີໆຢ່າງ Google, Facebook ເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງການເຮັດໂຄສະນາຕ່າງໆ ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງີນໃນການຊື້ໄລຍະເວລາ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບໂຄສະນາ ຫາກວ່າເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດການຕະຫລາດແບບຈິງຈັງ ການລົງທຶນກໍບໍ່ຕ່າງກັນ

ດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າເມື່ອພວກເຮົາເຮັດການຕະຫຼາດແບບດັ້ງເດີມ  ມັນອາດຈະຢູ່ໃນສື່ສິ່ງພິມ, ວາລະສານ, ໂຄສະນາໂທລະພາບ, ແລະອື່ນໆພວກເຮົາຈະສາມາດ ສຳ ພັດໄດ້  ເບິ່ງວ່າເງິນທີ່ເສຍຈະໄປກັບຫຍັງ  ເຊັ່ນວ່າຈ່າຍ ສຳ ລັບໃບປິວພິມ  ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ຮັບໃບປິວ ສຳ ລັບການແຈກຢາຍ  ແຕ່ໃນໂລກຂອງການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ, ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່ຫຼາຍປານໃດ.  ຍ້ອນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດສຳຜັດຫລືເຂົ້າຫາໄດ້ໃນເວລານັ້ນ.  ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນການວັດຜົນ.  ເພາະສະນັ້ນ, ເລື່ອງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າການຕະຫຼາດດິຈິຕອລແມ່ນການດຳເນີນງານທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້.  ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນ.  ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະເວົ້າວ່າ “ຜິດ” ບໍ່ແມ່ນຫຍັງ, ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ  ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້, ແມ່ນແຕ່ເວທີທີ່ເປີດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ເຊັ່ນວ່າ Google, Facebook, ເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດໂຄສະນາຕ່າງໆ.  ມັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນເພື່ອຊື້ເວລາແລະສະຖານທີ່ ສຳ ລັບການໂຄສະນາເຊັ່ນກັນ.  ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຕ້ອງການການຕະຫຼາດຢ່າງຮຸນແຮງ  ການລົງທືນເກືອບບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກການຕະຫຼາດແບບອອບໄລນ໌

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າການຕະຫຼາດດິຈິຕອນແມ່ນຫຍັງ  ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນຫຍັງແລະພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອຫຍັງ?  ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປແມ່ນການປັບຍຸດທະສາດການຕະຫລາດດິຈິຕອລໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ,  ຜົນໄດ້ຮັບມັນຕ້ອງແມ່ນທ່ານຜູ້ທີ່ກຳນົດວ່າຜົນສຳເລັດດ້ານການຕະຫຼາດດິຈິຕອນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງແລະພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງເກີດຂື້ນເລີຍ.  ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນແມ່ນດີກ່ວາການຕະຫຼາດແບບດັ້ງເດີມ.

ເພາະວ່າໃນປະຈຸບັນ  ການຄັດເລືອກດ້ານການຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຍັງຖືວ່າດີທີ່ສຸດ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານອາດຈະເໝາະສົມກັບການຕະຫຼາດແບບດັ້ງເດີມ.  ຫຼື ເໝາະສົມກັບຕະຫຼາດທັງສອງປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ ແຕ່ຖ້າມັນເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ, Digital Marketing ແມ່ນຄຳຕອບສຸດທ້າຍສຳ ລັບທຸກໆທຸລະກິດໃນໂລກ ອັນນີ້ແມ່ນເລື່ອງຂອງອະນາຄົດ, ແຕ່ສຳລັບມື້ນີ້, ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານປະສົບຜົນສຳ ເລັດ, ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນວ່າການຕະຫຼາດປະເພດໃດທີ່ໝາະສົມເພື່ອວ່າທ່ານຈະຮູ້ພຽງແຕ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://xservicelao.com

Comments are closed