ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Revolution Slider

  • Home
  • Revolution Slider

ວິທີສ້າງ Revolution Slider

ວິທີການສ້າງ ແລະ ປ່ຽນຮູບຢູ່ Revolution Slider ໃຫ້ເລືອກທີ່ເມນູ Revolution Slider ແລ້ວຈະເຂົ້າໄປໃນໜ້າ Revolution Slider ຈະສັ່ງເກດເຫັນວ່າມີລາຍການທີ່ເຮົາສ້າງຢູ່ຊື່ Slider ໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປໃນຊື່ Slider ເພື່ອແກ້ໄຂຮູບ ຫຼື ເພີ່ມຮູບ

Read More