ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

 • Home
 • Security
 • ລາຍງານສະຖິຕິກ່ຽວກັບ Malware ຈາກ Sucuri

ລາຍງານສະຖິຕິກ່ຽວກັບ Malware ຈາກ Sucuri

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Sucuri ໃນ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ Malware ພວກເຮົາໄດ້ສະຫຼຸບລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

3 ລໍາດັບ File ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ Hacker

 1. following (1.63k)
 2. /.htaccess (171.00)
 3. /wp-config.php(87.00)

3 ລຳດັບ URL ທີ່ຖືກ Block

 1. /xmlrpc.php (32.63m)
 2. /wp-admin/admin-ajax.pxp (18.37m)
 3. /wpad.dat(3.75m)

3 ລໍາດັບທໍາອິດຂອງ Malware ທີ່ພົບເຫັນ

 1. injected.malicious_184 (56.08k)
 2. inject.spam-seo_viagra.002 (15.88k)
 3. php.backdoor.webshell.228(14.99k)

ເວັບໄຊທີ່ຖືກ Block 3 ລໍາດັບທໍາອິດ

 1. googletag-manager.com
 2. fontsgoogle-apis.com
 3. chicagoapparels.com

ນອກນັ້ນຍັງມີລາຍງານຂອງພາກສ່ວນອື່ນໆ, ໃນນັ້ນມີປະເທດທີ່ຖືກ Block ຫລາຍທີ່ສຸດ ຫລື ຈຳນວນຂອງ Malware ທີ່ຖືກລຶບອອກເປັນຕົ້ນ
ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: Sucuri Statistics

Comments are closed